305 sản phẩm
 • Set peplum bướm tím
  Mã SP: HM1401E

  Set peplum bướm tím

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  80.000đ
  822
  Từ 5 đến 20: 80.000đ Từ 21 đến 50: 75.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set phối màu đen
  Mã SP: HM1397C

  Set phối màu đen

  Sỉ số lượng: 145.000đ
  160.000đ
  724
  Từ 5 đến 20: 160.000đ Từ 21 đến 50: 150.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set phối màu vàng
  Mã SP: HM1397B

  Set phối màu vàng

  Sỉ số lượng: 145.000đ
  160.000đ
  799
  Từ 5 đến 20: 160.000đ Từ 21 đến 50: 150.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set phối màu
  Mã SP: HM1397

  Set phối màu

  Sỉ số lượng: 145.000đ
  160.000đ
  729
  Từ 5 đến 20: 160.000đ Từ 21 đến 50: 150.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng

 • Bộ công sở cao cấp
  Mã SP: HM1395

  Bộ công sở cao cấp

  Sỉ số lượng: 160.000đ
  180.000đ
  872
  Từ 5 đến 20: 180.000đ Từ 21 đến 50: 170.000đ Từ 51 đến 100: 160.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ họa tiết đôi mắt
  Mã SP: HM757

  Đồ bộ nữ họa tiết đôi mắt

  Sỉ số lượng: 60.000đ
  95.000đ
  692
  Từ 5 đến 20: 95.000đ Từ 21 đến 50: 70.000đ Từ 51 đến 100: 60.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ khoét lưng cá tính
  Mã SP: HM050

  Đồ bộ khoét lưng cá tính

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  572
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ Breathe
  Mã SP: HM996

  Đồ bộ nữ Breathe

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  953
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ I see
  Mã SP: HM1023

  Đồ bộ I see

  Sỉ số lượng: 65.000đ
  75.000đ
  1665
  Từ 5 đến 20: 75.000đ Từ 21 đến 50: 68.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ NYC
  Mã SP: HM1024

  Đồ bộ NYC

  Sỉ số lượng: 65.000đ
  75.000đ
  1756
  Từ 5 đến 20: 75.000đ Từ 21 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ họa tiết dễ thương
  Mã SP: HM763

  Đồ bộ nữ họa tiết dễ thương

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  115.000đ
  1037
  Từ 5 đến 20: 115.000đ Từ 21 đến 50: 105.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ channel thời trang
  Mã SP: HM760

  Đồ bộ nữ channel thời trang

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  110.000đ
  1142
  Từ 5 đến 20: 110.000đ Từ 21 đến 50: 105.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ thun nữ họa tiết râu
  Mã SP: HM821

  Đồ bộ thun nữ họa tiết râu

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  110.000đ
  502
  Từ 5 đến 20: 110.000đ Từ 21 đến 50: 105.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ đẹp hàn quốc
  Mã SP: HM837

  Đồ bộ nữ đẹp hàn quốc

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  110.000đ
  407
  Từ 5 đến 20: 110.000đ Từ 21 đến 50: 105.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ cổ vòng
  Mã SP: HM1034

  Đồ bộ nữ cổ vòng

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  837
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nam cổ vòng
  Mã SP: HM1035

  Đồ bộ nam cổ vòng

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  90.000đ
  808
  Từ 5 đến 20: 90.000đ Từ 21 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ hoa văn tim cách điệu
  Mã SP: HM1057

  Đồ bộ hoa văn tim cách điệu

  Sỉ số lượng: 65.000đ
  75.000đ
  1706
  Từ 5 đến 20: 75.000đ Từ 21 đến 50: 70.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ họa tiết dễ thương
  Mã SP: HM740

  Đồ bộ nữ họa tiết dễ thương

  Sỉ số lượng: 80.000đ
  90.000đ
  719
  Từ 5 đến 20: 90.000đ Từ 21 đến 50: 85.000đ Từ 51 đến 100: 80.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ Original Since 1949 tím
  Mã SP: HM1279B

  Đồ bộ Original Since 1949 tím

  Sỉ số lượng: 40.000đ
  55.000đ
  650
  Từ 5 đến 20: 55.000đ Từ 21 đến 50: 45.000đ Từ 51 đến 100: 40.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ Original Since 1949 xanh
  Mã SP: HM1279A

  Đồ bộ Original Since 1949 xanh

  Sỉ số lượng: 40.000đ
  55.000đ
  558
  Từ 5 đến 20: 55.000đ Từ 21 đến 50: 45.000đ Từ 51 đến 100: 40.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ nữ Mickey cá tính
  Mã SP: HM703

  Đồ bộ nữ Mickey cá tính

  Sỉ số lượng: 60.000đ
  110.000đ
  1510
  Từ 5 đến 20: 110.000đ Từ 21 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 60.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ thể thao FICTION
  Mã SP: HM746

  Đồ bộ thể thao FICTION

  Sỉ số lượng: 80.000đ
  115.000đ
  1486
  Từ 5 đến 20: 115.000đ Từ 21 đến 50: 105.000đ Từ 51 đến 100: 80.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ họa tiết hai con mắt
  Mã SP: HM748

  Đồ bộ họa tiết hai con mắt

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  105.000đ
  1021
  Từ 5 đến 20: 105.000đ Từ 21 đến 50: 100.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ adidas dài
  Mã SP: HM1061

  Đồ bộ adidas dài

  Sỉ số lượng: 95.000đ
  115.000đ
  1299
  Từ 5 đến 20: 115.000đ Từ 21 đến 50: 100.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ giả dây yếm
  Mã SP: HM1079

  Đồ bộ giả dây yếm

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  110.000đ
  1264
  Từ 5 đến 20: 110.000đ Từ 21 đến 50: 95.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set Croptop chữ quần lửng
  Mã SP: HM1117

  Set Croptop chữ quần lửng

  Sỉ số lượng: 60.000đ
  95.000đ
  904
  Từ 5 đến 20: 95.000đ Từ 21 đến 50: 85.000đ Từ 51 đến 100: 60.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ ba họa tiết đỏ đô
  Mã SP: HM1215C

  Đồ bộ ba họa tiết đỏ đô

  Sỉ số lượng: 45.000đ
  55.000đ
  894
  Từ 5 đến 20: 55.000đ Từ 21 đến 50: 50.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ Love trái tim
  Mã SP: HM1080

  Đồ bộ Love trái tim

  Sỉ số lượng: 90.000đ
  110.000đ
  1855
  Từ 5 đến 20: 110.000đ Từ 21 đến 50: 99.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ adidas ngực đùi
  Mã SP: HM1138

  Đồ bộ adidas ngực đùi

  Sỉ số lượng: 75.000đ
  90.000đ
  961
  Từ 5 đến 20: 90.000đ Từ 21 đến 50: 80.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng

 • Đồ bộ sao ngực
  Mã SP: HM1081

  Đồ bộ sao ngực

  Sỉ số lượng: 80.000đ
  106.000đ
  2067
  Từ 5 đến 20: 106.000đ Từ 21 đến 50: 90.000đ Từ 51 đến 100: 80.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set peplum quần viền dọc xanh
  Mã SP: HM1325C

  Set peplum quần viền dọc xanh

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  900
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 75.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set peplum cổ bẻ xếp ly đen
  Mã SP: HM1369B

  Set peplum cổ bẻ xếp ly đen

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  654
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 80.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set peplum cổ bẻ xếp ly đỏ
  Mã SP: HM1369A

  Set peplum cổ bẻ xếp ly đỏ

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  854
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 80.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Jumpsuit cổ chữ V
  Mã SP: HM1367A

  Jumpsuit cổ chữ V

  Sỉ số lượng: 65.000đ
  75.000đ
  1091
  Từ 5 đến 20: 75.000đ Từ 21 đến 50: 70.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set họa tiết chuồn chuồn xám
  Mã SP: HM1360B

  Set họa tiết chuồn chuồn xám

  Sỉ số lượng: 125.000đ
  140.000đ
  749
  Từ 5 đến 20: 140.000đ Từ 21 đến 50: 135.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set họa tiết chuồn chuồn đen
  Mã SP: HM1360A

  Set họa tiết chuồn chuồn đen

  Sỉ số lượng: 125.000đ
  140.000đ
  741
  Từ 5 đến 20: 140.000đ Từ 21 đến 50: 135.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cổ tròn tay lửng đỏ
  Mã SP: HM1349B

  Set cổ tròn tay lửng đỏ

  Sỉ số lượng: 68.000đ
  88.000đ
  527
  Từ 5 đến 20: 88.000đ Từ 21 đến 50: 78.000đ Từ 51 đến 100: 68.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cổ tròn tay lửng xám
  Mã SP: HM1349C

  Set cổ tròn tay lửng xám

  Sỉ số lượng: 68.000đ
  88.000đ
  631
  Từ 5 đến 20: 88.000đ Từ 21 đến 50: 78.000đ Từ 51 đến 100: 68.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set phối 2 màu xám
  Mã SP: HM1359A

  Set phối 2 màu xám

  Sỉ số lượng: 68.000đ
  88.000đ
  634
  Từ 5 đến 20: 88.000đ Từ 21 đến 50: 78.000đ Từ 51 đến 100: 68.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set phối 2 màu đen
  Mã SP: HM1359B

  Set phối 2 màu đen

  Sỉ số lượng: 68.000đ
  88.000đ
  627
  Từ 5 đến 20: 88.000đ Từ 21 đến 50: 78.000đ Từ 51 đến 100: 68.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cổ vuông dây cột hồng
  Mã SP: HM1358B

  Set cổ vuông dây cột hồng

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  629
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 75.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cổ vuông dây cột xanh
  Mã SP: HM1358A

  Set cổ vuông dây cột xanh

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  636
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 75.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cổ vuông dây cột đen
  Mã SP: HM1358C

  Set cổ vuông dây cột đen

  Sỉ số lượng: 70.000đ
  85.000đ
  822
  Từ 5 đến 20: 85.000đ Từ 21 đến 50: 75.000đ Từ 51 đến 100: 70.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set peplume sọc cổ tròn
  Mã SP: HM1357A

  Set peplume sọc cổ tròn

  Sỉ số lượng: 130.000đ
  150.000đ
  850
  Từ 5 đến 20: 150.000đ Từ 21 đến 50: 140.000đ Từ 51 đến 100: 130.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set váy yếm băng đô đỏ
  Mã SP: HM1356B

  Set váy yếm băng đô đỏ

  Sỉ số lượng: 58.000đ
  73.000đ
  1006
  Từ 5 đến 20: 73.000đ Từ 21 đến 50: 63.000đ Từ 51 đến 100: 58.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set váy yếm băng đô đen
  Mã SP: HM1356A

  Set váy yếm băng đô đen

  Sỉ số lượng: 58.000đ
  73.000đ
  636
  Từ 5 đến 20: 73.000đ Từ 21 đến 50: 63.000đ Từ 51 đến 100: 58.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cup ngực 2 dây váy quây đỏ
  Mã SP: HM1355A

  Set cup ngực 2 dây váy quây đỏ

  Sỉ số lượng: 55.000đ
  70.000đ
  929
  Từ 5 đến 20: 70.000đ Từ 21 đến 50: 60.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng

 • Set cup ngực 2 dây váy quây hồng
  Mã SP: HM1355B

  Set cup ngực 2 dây váy quây hồng

  Sỉ số lượng: 55.000đ
  70.000đ
  737
  Từ 5 đến 20: 70.000đ Từ 21 đến 50: 60.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng

Xem thêm
Bạn nên nhập

đồ bộ giá sỉ

tại Haymuasi ? Đồ bộ mặc nhà đang là xu hướng được lựa chọn nhiều của các bạn nữ trong năm 2015 hiện nay với phong cách nhẹ nhàng đơn giản làm tăng vẻ dịu dàng nữ tính tạo cảm giác thoải mái cho phái nữ. Đó là lợi thế khiến Haymuasi sản xuất số lượng lớn

đồ bộ mặc nhà giá sỉ

. Trước khi quyết định sản xuất số lượng lớn

đồ bộ đẹp giá sỉ

,Haymuasi luôn nghiên cứu kỹ xu hướng và đầu tư rất nhiều chi phí marketing để làm ra các mẫu đồ bộ đẹp nhất tạo độ HOT trên thị trường thời trang. Khi kinh doanh

đồ bộ sỉ

không cần lo việc tồn hàng vì hiên tại kho hàng

đồ bộ mặc nhà giá sỉ tại tphcm

đang cháy hàng dù sản xuất liên tục. Chính sách bán hàng

đồ bộ sỉ lẻ

của chúng tôi phù hợp với cả SHOP nhỏ và lớn vì Haymuasi luôn đưa ra các chính sách riêng cho từng số lượng hàng khác nhau. Có phần mềm quán lý đơn hàng, kho hàng luôn cập nhật 24/24.