118 sản phẩm
 • Set sọc cao cấp
  Mã SP: HM2424
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set sọc cao cấp

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  7

 • Jum Nữ Cao Cấp
  Mã SP: HM2422
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Nữ Cao Cấp

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  422

 • Đồ Công Sở Các Loại
  Mã SP: HM2421
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Công Sở Các Loại

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  315

 • Đầm Các Loại
  Mã SP: HM2420
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Các Loại

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  264

 • Set 3 trong một
  Mã SP: HM2419
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set 3 trong một

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  175

 • Jum Dai
  Mã SP: HM2418
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Dai

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  415

 • Set Quảng Châu
  Mã SP: HM2417
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Quảng Châu

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  188

 • Cotton của mẹ
  Mã SP: HM2416
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Cotton của mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  271

 • Winny Đùi
  Mã SP: HM2415
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Winny Đùi

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  254

 • Winny Lửng
  Mã SP: HM2414
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Winny Lửng

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  725

 • Macxi Voan
  Mã SP: HM2413
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Macxi Voan

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  165

 • Voan Dạo Biển
  Mã SP: HM2412
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Voan Dạo Biển

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  89

 • Đầm Voan Quảng Châu
  Mã SP: HM2411
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Voan Quảng Châu

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  112

 • CHÂN VÁY
  Mã SP: HM2410
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  CHÂN VÁY

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  21

 • Set đồ mẹ
  Mã SP: HM2405
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đồ mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  1340

 • Chân Váy Xếp Ly
  Mã SP: HM2404
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Xếp Ly

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  387

 • Quần xuất nhật
  Mã SP: HM2401
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần xuất nhật

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  117

 • Set đầm bầu cho mẹ
  Mã SP: HM2399
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đầm bầu cho mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  658

 • Set áo cổ bẻ quần chấm bi
  Mã SP: HM1343A
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set áo cổ bẻ quần chấm bi

  Giá lẻ: 330.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  994

 • Áo thun nam cổ trụ cao cấp 2
  Mã SP: HM2397
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun nam cổ trụ cao cấp 2

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  373

 • Áo thun nam cổ trụ cao cấp
  Mã SP: HM2396
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun nam cổ trụ cao cấp

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  363

 • Quần nam đùi size thường
  Mã SP: HM2395
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần nam đùi size thường

  Giá lẻ: 190.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  294

 • Quần nam đùi size đại
  Mã SP: HM2394
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần nam đùi size đại

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  159

 • Quần nữ dài
  Mã SP: HM2393
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần nữ dài

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  1084

 • Set bộ tôn đùi
  Mã SP: HM2391
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set bộ tôn đùi

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  941

 • Set bộ lanh lửng
  Mã SP: HM2389
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set bộ lanh lửng

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  916

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh bích
  Mã SP: HM2383F
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh bích

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  2447

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh lá
  Mã SP: HM2383E
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh lá

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  2757

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng nhạt
  Mã SP: HM2383D
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng nhạt

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  690

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút đỏ đô
  Mã SP: HM2383C
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút đỏ đô

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  374

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng đậm
  Mã SP: HM2383B
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng đậm

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  478

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút tím
  Mã SP: HM2383A
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút tím

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  226

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút đen
  Mã SP: HM2383
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút đen

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  207

 • Set cat hàn hở vai phối lưới xanh bích
  Mã SP: HM2382F
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới xanh bích

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  277

 • Set cat hàn hở vai phối lưới tím
  Mã SP: HM2382E
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới tím

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  216

 • Set cat hàn hở vai phối lưới đen
  Mã SP: HM2382D
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới đen

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  277

 • Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lá
  Mã SP: HM2382C
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lá

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  259

 • Set cat hàn hở vai phối lưới hồng nhạt
  Mã SP: HM2382B
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới hồng nhạt

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  170

 • Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lơ
  Mã SP: HM2382A
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lơ

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  246

 • Set cat hàn hở vai phối lưới đỏ đô
  Mã SP: HM2382
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới đỏ đô

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  219

 • Đồ Nhập Voan
  Mã SP: HM2375
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Nhập Voan

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  3659

 • Set đồ ngủ 2 dây nữ xanh bích
  Mã SP: HM2364B
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đồ ngủ 2 dây nữ xanh bích

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  658

 • Set đồ ngủ 2 dây nữ hồng sen
  Mã SP: HM2364A
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đồ ngủ 2 dây nữ hồng sen

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  683

 • Set đồ bộ croptop nữ đen
  Mã SP: HM2361A
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đồ bộ croptop nữ đen

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  212

 • Set đồ bộ croptop nữ đỏ
  Mã SP: HM2361
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đồ bộ croptop nữ đỏ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  223

 • Set váy cát hàn xòe phối màu
  Mã SP: HM2352
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set váy cát hàn xòe phối màu

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  1704

 • Váy cát hàn kím tuyến nữ tím
  Mã SP: HM2351A
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy cát hàn kím tuyến nữ tím

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  551

 • Váy cát hàn kím tuyến nữ xanh
  Mã SP: HM2351
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy cát hàn kím tuyến nữ xanh

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  1315

Xem thêm
Bạn nên nhập

đồ bộ giá sỉ

tại Haymuasi ? Đồ bộ mặc nhà đang là xu hướng được lựa chọn nhiều của các bạn nữ trong năm 2015 hiện nay với phong cách nhẹ nhàng đơn giản làm tăng vẻ dịu dàng nữ tính tạo cảm giác thoải mái cho phái nữ. Đó là lợi thế khiến Haymuasi sản xuất số lượng lớn

đồ bộ mặc nhà giá sỉ

. Trước khi quyết định sản xuất số lượng lớn

đồ bộ đẹp giá sỉ

,Haymuasi luôn nghiên cứu kỹ xu hướng và đầu tư rất nhiều chi phí marketing để làm ra các mẫu đồ bộ đẹp nhất tạo độ HOT trên thị trường thời trang. Khi kinh doanh

đồ bộ sỉ

không cần lo việc tồn hàng vì hiên tại kho hàng

đồ bộ mặc nhà giá sỉ tại tphcm

đang cháy hàng dù sản xuất liên tục. Chính sách bán hàng

đồ bộ sỉ lẻ

của chúng tôi phù hợp với cả SHOP nhỏ và lớn vì Haymuasi luôn đưa ra các chính sách riêng cho từng số lượng hàng khác nhau. Có phần mềm quán lý đơn hàng, kho hàng luôn cập nhật 24/24.