314 sản phẩm
 • Set sọc cao cấp
  Mã SP: HM2424
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set sọc cao cấp

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  7

 • Jum Nữ Cao Cấp
  Mã SP: HM2422
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Nữ Cao Cấp

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  422

 • Đồ Công Sở Các Loại
  Mã SP: HM2421
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Công Sở Các Loại

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  315

 • Đầm Các Loại
  Mã SP: HM2420
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Các Loại

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  264

 • Set 3 trong một
  Mã SP: HM2419
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set 3 trong một

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  175

 • Jum Dai
  Mã SP: HM2418
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Dai

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  415

 • Set quần áo nam
  Mã SP: HM1107
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set quần áo nam

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  1355

 • Set Quảng Châu
  Mã SP: HM2417
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Quảng Châu

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  188

 • Cotton của mẹ
  Mã SP: HM2416
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Cotton của mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  271

 • Winny Đùi
  Mã SP: HM2415
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Winny Đùi

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  254

 • Winny Lửng
  Mã SP: HM2414
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Winny Lửng

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  725

 • Macxi Voan
  Mã SP: HM2413
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Macxi Voan

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  165

 • Voan Dạo Biển
  Mã SP: HM2412
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Voan Dạo Biển

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  89

 • Đầm Voan Quảng Châu
  Mã SP: HM2411
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Voan Quảng Châu

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  112

 • CHÂN VÁY
  Mã SP: HM2410
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  CHÂN VÁY

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  21

 • Áo thun kẻ sọc ngang tay dài ngũ sắc 001
  Mã SP: HM2013A
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun kẻ sọc ngang tay dài ngũ sắc 001

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  300

 • Áo thun trơn ngũ sắc nam nữ 002
  Mã SP: HM1847B
  Từ 5 đến 10: 40.000đ Từ 11 đến 50: 37.000đ Từ 51 đến 100: 35.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun trơn ngũ sắc nam nữ 002

  Giá lẻ: 80.000đ
  Giá sỉ: 40.000đ
  570

 • Set đồ mẹ
  Mã SP: HM2405
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đồ mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  1340

 • Chân Váy Xếp Ly
  Mã SP: HM2404
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Xếp Ly

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  387

 • Quần Kaki Nam
  Mã SP: HM2402
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Kaki Nam

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  425

 • Quần xuất nhật
  Mã SP: HM2401
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần xuất nhật

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  117

 • Set đầm bầu cho mẹ
  Mã SP: HM2399
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đầm bầu cho mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  658

 • Set áo cổ bẻ quần chấm bi
  Mã SP: HM1343A
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set áo cổ bẻ quần chấm bi

  Giá lẻ: 330.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  994

 • Áo thun nam cổ trụ cao cấp 2
  Mã SP: HM2397
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun nam cổ trụ cao cấp 2

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  373

 • Áo thun nam cổ trụ cao cấp
  Mã SP: HM2396
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun nam cổ trụ cao cấp

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  363

 • Quần nam đùi size thường
  Mã SP: HM2395
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần nam đùi size thường

  Giá lẻ: 190.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  294

 • Quần nam đùi size đại
  Mã SP: HM2394
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần nam đùi size đại

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  159

 • Quần nữ dài
  Mã SP: HM2393
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần nữ dài

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  1084

 • Set bộ tôn đùi
  Mã SP: HM2391
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set bộ tôn đùi

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  941

 • Set bộ lanh lửng
  Mã SP: HM2389
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set bộ lanh lửng

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  916

 • Quần Đùi KaKi Nam Cao Cấp
  Mã SP: HM2378
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 95.000đ Từ 51 đến 100: 90.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Đùi KaKi Nam Cao Cấp

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  802

 • Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp
  Mã SP: HM2377
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  448

 • Áo Thun Nam Cotton
  Mã SP: HM2376
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Cotton

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  2732

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh bích
  Mã SP: HM2383F
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh bích

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  2447

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh lá
  Mã SP: HM2383E
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút xanh lá

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  2757

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng nhạt
  Mã SP: HM2383D
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng nhạt

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  690

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút đỏ đô
  Mã SP: HM2383C
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút đỏ đô

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  374

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng đậm
  Mã SP: HM2383B
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút hồng đậm

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  478

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút tím
  Mã SP: HM2383A
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút tím

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  226

 • Set cát hàn cổ tim 3 nút đen
  Mã SP: HM2383
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cát hàn cổ tim 3 nút đen

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  207

 • Set cat hàn hở vai phối lưới xanh bích
  Mã SP: HM2382F
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới xanh bích

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  277

 • Set cat hàn hở vai phối lưới tím
  Mã SP: HM2382E
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới tím

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  216

 • Set cat hàn hở vai phối lưới đen
  Mã SP: HM2382D
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới đen

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  277

 • Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lá
  Mã SP: HM2382C
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lá

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  259

 • Set cat hàn hở vai phối lưới hồng nhạt
  Mã SP: HM2382B
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới hồng nhạt

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  170

 • Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lơ
  Mã SP: HM2382A
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới xanh lơ

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  246

 • Set cat hàn hở vai phối lưới đỏ đô
  Mã SP: HM2382
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set cat hàn hở vai phối lưới đỏ đô

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  219

 • Set đầm bông cho bé
  Mã SP: HM2736A
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set đầm bông cho bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  241

Xem thêm
Haymuasi.com xưởng sản xuất, nhà cung cấp quần áo giá sỉ trên toàn quốc các sản phẩm về đồ bộ, áo thun, áo khoác, đầm váy, áo sơ mi, quần jean, đồng phục...
Với hệ thống một chuỗi xưởng may quần áo trải đều trên các khu vực, quận huyện của Hồ Chí Minh. Mỗi xưởng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khu vực, để đảm bảo nhanh nhất và thuận tiện nhất đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Mục tiêu trở thành nhà sản xuất & phân phối hàng đầu tại Việt Nam cả về số lượng và chất lượng của các mặt hàng quần áo thời trang, chúng tôi luôn đưa ra những sản phẩm thời trang chất lượng nhất để xứng đáng với khẩu hiệu Haymuasi.com “Nơi Bạn Đặt Niềm Tin”.