878 sản phẩm
 • Set Ống Rộng
  Mã SP: HM2989
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Ống Rộng

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  6

 • Áo Sơ Mi Kate Lụa
  Mã SP: HM2988
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Kate Lụa

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  6

 • Set Ống Rộng Cao Cấp
  Mã SP: HM2987
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 120.000đ Từ 51 đến 100: 120.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Ống Rộng Cao Cấp

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  14

 • Jum Cao Cấp
  Mã SP: HM2986
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Cao Cấp

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  25

 • Đầm Cao Cấp
  Mã SP: HM2985
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cao Cấp

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  174

 • Bộ Đùi Ngủ Lẻ
  Mã SP: HM2984
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Đùi Ngủ Lẻ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  6

 • Bộ Đùi Ngủ Sỉ
  Mã SP: HM2983
  Từ 5 đến 10: 72.000đ Từ 11 đến 50: 69.000đ Từ 51 đến 100: 67.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Đùi Ngủ Sỉ

  Giá lẻ: 144.000đ
  Giá sỉ: 72.000đ
  5

 • Đầm Ngủ Lẻ
  Mã SP: HM2982
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Ngủ Lẻ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  3

 • Đầm Ngủ Sỉ
  Mã SP: HM2981
  Từ 5 đến 10: 72.000đ Từ 11 đến 50: 69.000đ Từ 51 đến 100: 67.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Ngủ Sỉ

  Giá lẻ: 144.000đ
  Giá sỉ: 72.000đ
  15

 • Váy Đầm Quảng Châu
  Mã SP: HM2980
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Đầm Quảng Châu

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  1915

 • Đầm Quảng Châu Sale
  Mã SP: HM2979
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Quảng Châu Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  1020

 • Áo Sơ Mi 3D
  Mã SP: HM2978
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi 3D

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  17

 • Quần Jean Nữ Trơn
  Mã SP: HM 2977
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nữ Trơn

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  20

 • Quần Jean Giả Jean Sale
  Mã SP: HM2976
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Giả Jean Sale

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  71

 • Áo Sơ Mi
  Mã SP: HM2795
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  18

 • Đầm Ngủ Sale
  Mã SP: HM2974
  Từ 5 đến 10: 29.000đ Từ 11 đến 50: 26.000đ Từ 51 đến 100: 24.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Ngủ Sale

  Giá lẻ: 58.000đ
  Giá sỉ: 29.000đ
  1404

 • Set Lanh Đùi
  Mã SP: HM2973
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Lanh Đùi

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  13

 • Set Lanh Lửng
  Mã SP: HM2972
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Lanh Lửng

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  12

 • Sơ Mi Nữ Kiện 03
  Mã SP: HM2971
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Sơ Mi Nữ Kiện 03

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  291

 • Đầm Quảng Châu Sỉ Kiện 02
  Mã SP: HM2969
  Từ 5 đến 10: 72.000đ Từ 11 đến 50: 69.000đ Từ 51 đến 100: 67.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Quảng Châu Sỉ Kiện 02

  Giá lẻ: 144.000đ
  Giá sỉ: 72.000đ
  2826

 • Đầm Ngủ Quảng Châu
  Mã SP: HM2968
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Ngủ Quảng Châu

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  94

 • Áo Thun Sỉ Kiện
  Mã SP: HM2967
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Sỉ Kiện

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  178

 • Đầm Quảng Châu Sỉ Kiện
  Mã SP: HM2966
  Từ 5 đến 10: 48.000đ Từ 11 đến 50: 45.000đ Từ 51 đến 100: 43.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Quảng Châu Sỉ Kiện

  Giá lẻ: 96.000đ
  Giá sỉ: 48.000đ
  581

 • Áo Thun
  Mã SP: HM2965
  Từ 5 đến 10: 35.000đ Từ 11 đến 50: 32.000đ Từ 51 đến 100: 30.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun

  Giá lẻ: 70.000đ
  Giá sỉ: 35.000đ
  87

 • Áo Sơ Mi Nữ
  Mã SP: HM2964
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Nữ

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  136

 • Đầm Quảng Châu
  Mã SP: HM2963
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Quảng Châu

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  1125

 • Quần Jean Nữ
  Mã SP: HM2962
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  133

 • Jum Nữ
  Mã SP: HM2961
  Từ 5 đến 10: 180.000đ Từ 11 đến 50: 177.000đ Từ 51 đến 100: 175.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Nữ

  Giá lẻ: 360.000đ
  Giá sỉ: 180.000đ
  19

 • Đầm Nữ
  Mã SP: HM2960
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Nữ

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  15

 • Set Voan Đùi 01
  Mã SP: HM2959
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Voan Đùi 01

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  49

 • Set Ống Rộng 02
  Mã SP: HM2958
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Ống Rộng 02

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  59

 • Set Đùi bông
  Mã SP: HM2957
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Đùi bông

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  15

 • Quần Legging Nữ 02
  Mã SP: HM2956
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Legging Nữ 02

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  525

 • Set Cotton Đùi 01
  Mã SP: HM2955
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Cotton Đùi 01

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  49

 • Đầm Nữ Cao Cấp
  Mã SP: HM2954
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Nữ Cao Cấp

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  12

 • Quần Jean Nam
  Mã SP: HM2953
  Từ 5 đến 10: 200.000đ Từ 11 đến 50: 197.000đ Từ 51 đến 100: 195.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nam

  Giá lẻ: 400.000đ
  Giá sỉ: 200.000đ
  13

 • Đầm Cát Hàn 01
  Mã SP: HM2952
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cát Hàn 01

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  130

 • Áo Thun Sọc
  Mã SP: HM2951
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Sọc

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  19

 • Set Bộ Cát
  Mã SP: HM2950
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Cát

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  563

 • Set Bộ 3 Trong 1
  Mã SP: HM2949
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ 3 Trong 1

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  3

 • Áo Thun Nam 01
  Mã SP: HM2948
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam 01

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  209

 • MAXI NỮ
  Mã SP: HM2947
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  MAXI NỮ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  28

 • Set Ống Rộng 01
  Mã SP: HM2946
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Ống Rộng 01

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  44

 • Đầm Cao Cấp 1
  Mã SP: HM2945
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cao Cấp 1

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  396

 • Quần Legging Nữ 01
  Mã SP: HM2944
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Legging Nữ 01

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  18

 • Áo Thun Sale
  Mã SP: HM2943
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  147

 • Đồ Kiện Sỉ
  Mã SP: HM2942
  Từ 5 đến 10: 30.000đ Từ 11 đến 50: 27.000đ Từ 51 đến 100: 25.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Kiện Sỉ

  Giá lẻ: 60.000đ
  Giá sỉ: 30.000đ
  131

 • Áo Sơ Mi Nam
  Mã SP: HM2941
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Nam

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  15

Xem thêm
Haymuasi.com xưởng sản xuất, nhà cung cấp quần áo giá sỉ trên toàn quốc các sản phẩm về đồ bộ, áo thun, áo khoác, đầm váy, áo sơ mi, quần jean, đồng phục...
Với hệ thống một chuỗi xưởng may quần áo trải đều trên các khu vực, quận huyện của Hồ Chí Minh. Mỗi xưởng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khu vực, để đảm bảo nhanh nhất và thuận tiện nhất đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Mục tiêu trở thành nhà sản xuất & phân phối hàng đầu tại Việt Nam cả về số lượng và chất lượng của các mặt hàng quần áo thời trang, chúng tôi luôn đưa ra những sản phẩm thời trang chất lượng nhất để xứng đáng với khẩu hiệu Haymuasi.com “Nơi Bạn Đặt Niềm Tin”.