439 sản phẩm
 • Set Bộ Trung Tuổi
  Mã SP: HM2552
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Trung Tuổi

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  2

 • Áo Vest
  Mã SP: HM2551
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Vest

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  1

 • Set Bé
  Mã SP: HM2550
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bé

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  4

 • Bộ Đùi
  Mã SP: HM2549
  Từ 5 đến 10: 40.000đ Từ 11 đến 50: 37.000đ Từ 51 đến 100: 35.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Đùi

  Giá lẻ: 80.000đ
  Giá sỉ: 40.000đ
  5

 • Bộ Công Sở
  Mã SP: HM2548
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Công Sở

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  4

 • Áo Khoác Dạ
  Mã SP: HM2547
  Từ 5 đến 10: 500.000đ Từ 11 đến 50: 497.000đ Từ 51 đến 100: 495.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Dạ

  Giá lẻ: 1.000.000đ
  Giá sỉ: 500.000đ
  7

 • Đầm
  Mã SP: HM2546
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  38

 • Bộ Đùi
  Mã SP: HM2545
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Đùi

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  17

 • Set Bộ Dài
  Mã SP: HM2544
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Dài

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  92

 • Công Sở Sale
  Mã SP: HM2543
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Công Sở Sale

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  181

 • Bộ Jum Nữ
  Mã SP: HM2542
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Jum Nữ

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  54

 • Đầm 7 Màu
  Mã SP: HM2541
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm 7 Màu

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  43

 • Áo Khoác
  Mã SP: HM2540
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  26

 • Set Công Sở
  Mã SP: HM2539
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Công Sở

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  61

 • Đầm Nữ BoDy
  Mã SP: HM2538
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Nữ BoDy

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  17

 • Đầm Nữ Giảm Giá
  Mã SP: HM2537
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Nữ Giảm Giá

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  78

 • Quần Tây
  Mã SP: HM2536
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  51

 • Set Bộ
  Mã SP: HM2535
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  86

 • Cát Xã
  Mã SP: HM2534
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Cát Xã

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  16

 • Bộ Công Sở Xã
  Mã SP: HM2533
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Công Sở Xã

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  233

 • Bộ Thu Đông Xã
  Mã SP: HM2532
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Thu Đông Xã

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  221

 • Set Bộ Sale
  Mã SP: HM2531
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Sale

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  15

 • Set Ngủ Sale
  Mã SP: HM2530
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Ngủ Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  80

 • Bộ Ngủ Giảm Giá
  Mã SP: HM2529
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Ngủ Giảm Giá

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  45

 • Áo Khoác Len giảm giá
  Mã SP: HM2528
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Len giảm giá

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  24

 • Bộ 9 Tấc
  Mã SP: HM2527
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ 9 Tấc

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  60

 • Áo Khoác Nữ 01
  Mã SP: HM2526
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Nữ 01

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  60

 • Bộ Trung Niên
  Mã SP: HM2525
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Trung Niên

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  32

 • Chân Váy Xòe 01
  Mã SP: HM2524
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Xòe 01

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  11

 • Ren Quảng Châu
  Mã SP: HM2523
  Từ 5 đến 10: 170.000đ Từ 11 đến 50: 167.000đ Từ 51 đến 100: 165.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Ren Quảng Châu

  Giá lẻ: 340.000đ
  Giá sỉ: 170.000đ
  157

 • Bộ Dài WIN NY Xả
  Mã SP: HM2522
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Dài WIN NY Xả

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  1574

 • Hàng Xã Lô 100
  Mã SP: HM2520
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Hàng Xã Lô 100

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  251

 • Đầm Bé Gái
  Mã SP: HM2519
  Từ 5 đến 10: 30.000đ Từ 11 đến 50: 27.000đ Từ 51 đến 100: 25.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Bé Gái

  Giá lẻ: 60.000đ
  Giá sỉ: 30.000đ
  16

 • Set Bộ Cotton
  Mã SP: HM2518
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Cotton

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  270

 • Set Bé Giảm Giá
  Mã SP: HM2517
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bé Giảm Giá

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  27

 • Áo Bé GIảm Giá
  Mã SP: HM2516
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Bé GIảm Giá

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  23

 • Set Bộ Phối Mũ
  Mã SP: HM2515
  Từ 5 đến 10: 180.000đ Từ 11 đến 50: 177.000đ Từ 51 đến 100: 175.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Phối Mũ

  Giá lẻ: 360.000đ
  Giá sỉ: 180.000đ
  22

 • Áo Thun Nữ Giảm Giá
  Mã SP: HM2514
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nữ Giảm Giá

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  9

 • Áo Len Tay Dài
  Mã SP: HM2512
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Tay Dài

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  23

 • Áo Khoác Len
  Mã SP: HM2513
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Len

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  32

 • Áo Len Tay Lỡ
  Mã SP: HM2511
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Tay Lỡ

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  5

 • Bộ Jum
  Mã SP: HM2510
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Jum

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  346

 • Đầm Trễ Vai
  Mã SP: HM2509
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Trễ Vai

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  100

 • Váy Xòe
  Mã SP: HM2508
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Xòe

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  117

 • Váy Nữ 02
  Mã SP: HM2507
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Nữ 02

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  37

 • Váy Nữ 01
  Mã SP: HM2506
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Nữ 01

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  75

 • Set Bộ 1
  Mã SP: HM2505
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ 1

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  41

 • Jean Nữ
  Mã SP: HM2504
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jean Nữ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  15

Xem thêm
Haymuasi.com xưởng sản xuất, nhà cung cấp quần áo giá sỉ trên toàn quốc các sản phẩm về đồ bộ, áo thun, áo khoác, đầm váy, áo sơ mi, quần jean, đồng phục...
Với hệ thống một chuỗi xưởng may quần áo trải đều trên các khu vực, quận huyện của Hồ Chí Minh. Mỗi xưởng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khu vực, để đảm bảo nhanh nhất và thuận tiện nhất đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Mục tiêu trở thành nhà sản xuất & phân phối hàng đầu tại Việt Nam cả về số lượng và chất lượng của các mặt hàng quần áo thời trang, chúng tôi luôn đưa ra những sản phẩm thời trang chất lượng nhất để xứng đáng với khẩu hiệu Haymuasi.com “Nơi Bạn Đặt Niềm Tin”.