618 sản phẩm
 • Đầm Nữ
  Mã SP: HM2729
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Nữ

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  10

 • Áo Khoác Kaki Nữ
  Mã SP: HM2728
  Từ 5 đến 10: 230.000đ Từ 11 đến 50: 227.000đ Từ 51 đến 100: 225.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Kaki Nữ

  Giá lẻ: 460.000đ
  Giá sỉ: 230.000đ
  10

 • Đầm Ren Nữ
  Mã SP: HM2727
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Ren Nữ

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  24

 • Đầm Bé
  Mã SP: HM2726
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Bé

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  8

 • Jum nữ
  Mã SP: HM2725
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum nữ

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  6

 • Quần Jean Nữ Sale
  Mã SP: HM2724
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nữ Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  53

 • Bộ Thu Đông Bé
  Mã SP: HM2723
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Thu Đông Bé

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  24

 • Áo Phao Bé
  Mã SP: HM2722
  Từ 5 đến 10: 250.000đ Từ 11 đến 50: 247.000đ Từ 51 đến 100: 245.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Phao Bé

  Giá lẻ: 500.000đ
  Giá sỉ: 250.000đ
  47

 • Quần Tất Bé
  Mã SP: HM2721
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tất Bé

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  33

 • Áo Khoác Da Nữ
  Mã SP: HM2720
  Từ 5 đến 10: 400.000đ Từ 11 đến 50: 397.000đ Từ 51 đến 100: 395.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Da Nữ

  Giá lẻ: 800.000đ
  Giá sỉ: 400.000đ
  6

 • Áo Phao Bé Trai
  Mã SP: HM2719
  Từ 5 đến 10: 230.000đ Từ 11 đến 50: 227.000đ Từ 51 đến 100: 225.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Phao Bé Trai

  Giá lẻ: 460.000đ
  Giá sỉ: 230.000đ
  19

 • Đâm Thun Nạm Đá
  Mã SP: HM2718
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đâm Thun Nạm Đá

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  30

 • Đầm Sơ Mi
  Mã SP: HM2717
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Sơ Mi

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  21

 • Set Váy Da
  Mã SP: HM2716
  Từ 5 đến 10: 400.000đ Từ 11 đến 50: 397.000đ Từ 51 đến 100: 395.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Váy Da

  Giá lẻ: 800.000đ
  Giá sỉ: 400.000đ
  2

 • Áo Phao Nam
  Mã SP: HM2715
  Từ 5 đến 10: 500.000đ Từ 11 đến 50: 497.000đ Từ 51 đến 100: 495.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Phao Nam

  Giá lẻ: 1.000.000đ
  Giá sỉ: 500.000đ
  27

 • Áo Khoác KaKi Nữ
  Mã SP: HM2714
  Từ 5 đến 10: 250.000đ Từ 11 đến 50: 247.000đ Từ 51 đến 100: 245.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác KaKi Nữ

  Giá lẻ: 500.000đ
  Giá sỉ: 250.000đ
  28

 • Áo jean nam
  Mã SP: HM2713
  Từ 5 đến 10: 500.000đ Từ 11 đến 50: 497.000đ Từ 51 đến 100: 495.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo jean nam

  Giá lẻ: 1.000.000đ
  Giá sỉ: 500.000đ
  6

 • Váy Bé
  Mã SP: HM2712
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Bé

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  19

 • Váy Mẹ
  Mã SP: HM2711
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Mẹ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  7

 • Váy Trung Niên
  Mã SP: HM2710
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Trung Niên

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  10

 • Áo Khoác Jean Nam
  Mã SP: HM2709
  Từ 5 đến 10: 400.000đ Từ 11 đến 50: 397.000đ Từ 51 đến 100: 395.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Jean Nam

  Giá lẻ: 800.000đ
  Giá sỉ: 400.000đ
  1

 • Áo Đính Đá
  Mã SP: HM2708
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Đính Đá

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  268

 • Đầm Sale
  Mã SP: HM2707
  Từ 5 đến 10: 180.000đ Từ 11 đến 50: 177.000đ Từ 51 đến 100: 175.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Sale

  Giá lẻ: 360.000đ
  Giá sỉ: 180.000đ
  4

 • Áo Len Sale
  Mã SP: HM2706
  Từ 5 đến 10: 250.000đ Từ 11 đến 50: 247.000đ Từ 51 đến 100: 245.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Sale

  Giá lẻ: 500.000đ
  Giá sỉ: 250.000đ
  25

 • Áo Len Bé Gái
  Mã SP: HM2705
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Bé Gái

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  21

 • Bộ Đông Bé
  Mã SP: HM2704
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Đông Bé

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  35

 • Áo Len Nữ
  Mã SP: HM2703
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Nữ

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  78

 • Áo Len Bông Bé
  Mã SP: HM2702
  Từ 5 đến 10: 180.000đ Từ 11 đến 50: 177.000đ Từ 51 đến 100: 175.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Bông Bé

  Giá lẻ: 360.000đ
  Giá sỉ: 180.000đ
  47

 • Áo Len Bông Nữ
  Mã SP: HM2701
  Từ 5 đến 10: 260.000đ Từ 11 đến 50: 257.000đ Từ 51 đến 100: 255.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len Bông Nữ

  Giá lẻ: 520.000đ
  Giá sỉ: 260.000đ
  11

 • Áo Khoác Len
  Mã SP: HM2700
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Len

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  4

 • Áo Khoác Da Nam
  Mã SP: HM2699
  Từ 5 đến 10: 480.000đ Từ 11 đến 50: 477.000đ Từ 51 đến 100: 475.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Da Nam

  Giá lẻ: 960.000đ
  Giá sỉ: 480.000đ
  10

 • Áo Khoác Dạ
  Mã SP: HM2698
  Từ 5 đến 10: 450.000đ Từ 11 đến 50: 447.000đ Từ 51 đến 100: 445.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Dạ

  Giá lẻ: 900.000đ
  Giá sỉ: 450.000đ
  6

 • Đồ Big Sale
  Mã SP: HM2697
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Big Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  530

 • Áo Dài Cách Tân Sale
  Mã SP: HM2696
  Từ 5 đến 10: 180.000đ Từ 11 đến 50: 177.000đ Từ 51 đến 100: 175.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Dài Cách Tân Sale

  Giá lẻ: 360.000đ
  Giá sỉ: 180.000đ
  488

 • Đồ Bộ Bé
  Mã SP: HM2695
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Bộ Bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  63

 • Đầm Bé Sale
  Mã SP: HM2694
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Bé Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  26

 • Đồ Bộ Thu Đông Sale
  Mã SP: HM2693
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Bộ Thu Đông Sale

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  144

 • Cotton Lừng SALE
  Mã SP: HM2692
  Từ 5 đến 10: 66.000đ Từ 11 đến 50: 63.000đ Từ 51 đến 100: 61.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Cotton Lừng SALE

  Giá lẻ: 132.000đ
  Giá sỉ: 66.000đ
  29

 • Áo khoác bé
  Mã SP: HM2691
  Từ 5 đến 10: 33.000đ Từ 11 đến 50: 30.000đ Từ 51 đến 100: 28.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo khoác bé

  Giá lẻ: 66.000đ
  Giá sỉ: 33.000đ
  43

 • Jean Bé Trai Gái
  Mã SP: HM2690
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jean Bé Trai Gái

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  348

 • Váy Jean Nữ Sale
  Mã SP: HM2689
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Jean Nữ Sale

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  39

 • Đồ Ngủ Bé
  Mã SP: HM2688
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Ngủ Bé

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  54

 • Váy Jean Nữ
  Mã SP: HM2687
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Jean Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  9

 • Áo Khoác Bé
  Mã SP: HM2686
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  106

 • Áo Da Nữ Giảm Giá
  Mã SP: HM2685
  Từ 5 đến 10: 280.000đ Từ 11 đến 50: 277.000đ Từ 51 đến 100: 275.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Da Nữ Giảm Giá

  Giá lẻ: 560.000đ
  Giá sỉ: 280.000đ
  4

 • Bộ Thu Đông Đính Đá
  Mã SP: HM2684
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Thu Đông Đính Đá

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  186

 • Bộ dài bé
  Mã SP: HM2683
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ dài bé

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  79

 • Áo Da Bé
  Mã SP: HM2682
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Da Bé

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  32

Xem thêm
Haymuasi.com xưởng sản xuất, nhà cung cấp quần áo giá sỉ trên toàn quốc các sản phẩm về đồ bộ, áo thun, áo khoác, đầm váy, áo sơ mi, quần jean, đồng phục...
Với hệ thống một chuỗi xưởng may quần áo trải đều trên các khu vực, quận huyện của Hồ Chí Minh. Mỗi xưởng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khu vực, để đảm bảo nhanh nhất và thuận tiện nhất đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Mục tiêu trở thành nhà sản xuất & phân phối hàng đầu tại Việt Nam cả về số lượng và chất lượng của các mặt hàng quần áo thời trang, chúng tôi luôn đưa ra những sản phẩm thời trang chất lượng nhất để xứng đáng với khẩu hiệu Haymuasi.com “Nơi Bạn Đặt Niềm Tin”.