1061 sản phẩm
 • Sét Bộ Đùi Adidas
  Mã SP: HM000556
  Từ 5 đến 10: 119.000đ Từ 11 đến 50: 116.000đ Từ 51 đến 100: 114.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Sét Bộ Đùi Adidas

  Giá lẻ: 238.000đ
  Giá sỉ: 119.000đ
  98

 • Áo Sơ Mi Sọc Nam
  Mã SP: SP000272
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Sọc Nam

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  99

 • ÁO Khoác Chống Nắng Nữ
  Mã SP: SP000265
  Từ 5 đến 10: 195.000đ Từ 11 đến 50: 192.000đ Từ 51 đến 100: 190.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  ÁO Khoác Chống Nắng Nữ

  Giá lẻ: 390.000đ
  Giá sỉ: 195.000đ
  211

 • Áo Thun Livin Cool
  Mã SP: SP000555
  Từ 5 đến 10: 115.000đ Từ 11 đến 50: 112.000đ Từ 51 đến 100: 110.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Livin Cool

  Giá lẻ: 230.000đ
  Giá sỉ: 115.000đ
  168

 • Áo Thun Camo Nữ
  Mã SP: SP000545
  Từ 5 đến 10: 145.000đ Từ 11 đến 50: 142.000đ Từ 51 đến 100: 140.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Camo Nữ

  Giá lẻ: 290.000đ
  Giá sỉ: 145.000đ
  168

 • Áo Khoác Jean Nữ
  Mã SP: SP000278
  Từ 5 đến 10: 195.000đ Từ 11 đến 50: 192.000đ Từ 51 đến 100: 190.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Jean Nữ

  Giá lẻ: 390.000đ
  Giá sỉ: 195.000đ
  154

 • Áo Thun Nữ Cá Tính
  Mã SP: SP000546
  Từ 5 đến 10: 145.000đ Từ 11 đến 50: 142.000đ Từ 51 đến 100: 140.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nữ Cá Tính

  Giá lẻ: 290.000đ
  Giá sỉ: 145.000đ
  1

 • Áo Khoác Jean Nam
  Mã SP: SP000399
  Từ 5 đến 10: 385.000đ Từ 11 đến 50: 382.000đ Từ 51 đến 100: 380.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Jean Nam

  Giá lẻ: 770.000đ
  Giá sỉ: 385.000đ
  144

 • Quần Jean Nam TB
  Mã SP: SP000083
  Từ 5 đến 10: 225.000đ Từ 11 đến 50: 222.000đ Từ 51 đến 100: 220.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nam TB

  Giá lẻ: 450.000đ
  Giá sỉ: 225.000đ
  1

 • Quần Jean Nam Xám Bạc
  Mã SP: SP000099
  Từ 5 đến 10: 245.000đ Từ 11 đến 50: 242.000đ Từ 51 đến 100: 240.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nam Xám Bạc

  Giá lẻ: 490.000đ
  Giá sỉ: 245.000đ
  124

 • Quần Tây Nam Lịch Lãm
  Mã SP: SP000071
  Từ 5 đến 10: 225.000đ Từ 11 đến 50: 222.000đ Từ 51 đến 100: 220.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Nam Lịch Lãm

  Giá lẻ: 450.000đ
  Giá sỉ: 225.000đ
  1

 • Quần Short Jean Nam Xướt
  Mã SP: SP000139
  Từ 5 đến 10: 195.000đ Từ 11 đến 50: 192.000đ Từ 51 đến 100: 190.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Short Jean Nam Xướt

  Giá lẻ: 390.000đ
  Giá sỉ: 195.000đ
  1

 • Áo Len
  Mã SP: HM3199
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  9

 • Áo Da Bé
  Mã SP: HM3198
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Da Bé

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  3

 • Áo Khoác Nữ
  Mã SP: HM3197
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  2

 • Bộ Lanh
  Mã SP: HM3196
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Lanh

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  11

 • Áo Khoác Bé
  Mã SP: HM3195
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  13

 • Áo thun bé
  Mã SP: HM3194
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  2

 • Quần Đùi Bé
  Mã SP: HM3193
  Từ 5 đến 10: 33.000đ Từ 11 đến 50: 30.000đ Từ 51 đến 100: 28.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Đùi Bé

  Giá lẻ: 66.000đ
  Giá sỉ: 33.000đ
  7

 • Quần Tất Bé
  Mã SP: HM3192
  Từ 5 đến 10: 20.000đ Từ 11 đến 50: 17.000đ Từ 51 đến 100: 15.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tất Bé

  Giá lẻ: 40.000đ
  Giá sỉ: 20.000đ
  7

 • Chân Váy Jean
  Mã SP: HM3191
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Jean

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  21

 • Áo Sơ Mi
  Mã SP: HM3190
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  22

 • Quần Tây
  Mã SP: HM3189
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  38

 • Áo Khoác Da
  Mã SP: HM3188
  Từ 5 đến 10: 200.000đ Từ 11 đến 50: 197.000đ Từ 51 đến 100: 195.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Da

  Giá lẻ: 400.000đ
  Giá sỉ: 200.000đ
  5

 • Áo Thun Nam Sale 04
  Mã SP: HM3187
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Sale 04

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  25

 • Áo Thun Nữ Sale
  Mã SP: HM3186
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nữ Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  27

 • Set Bộ Cotton Đùi
  Mã SP: HM3185
  Từ 5 đến 10: 39.000đ Từ 11 đến 50: 36.000đ Từ 51 đến 100: 34.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Cotton Đùi

  Giá lẻ: 78.000đ
  Giá sỉ: 39.000đ
  253

 • Áo Sơ Mi Sale
  Mã SP: HM3184
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  39

 • Set Bộ Lanh Sale 01
  Mã SP: HM3183
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Lanh Sale 01

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  16

 • Áo Thun Nam Sale 03
  Mã SP: HM3182
  Từ 5 đến 10: 59.000đ Từ 11 đến 50: 56.000đ Từ 51 đến 100: 54.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Sale 03

  Giá lẻ: 118.000đ
  Giá sỉ: 59.000đ
  26

 • Đầm Big Sale
  Mã SP: HM3181
  Từ 5 đến 10: 39.000đ Từ 11 đến 50: 36.000đ Từ 51 đến 100: 34.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Big Sale

  Giá lẻ: 78.000đ
  Giá sỉ: 39.000đ
  69

 • Váy Jean Nữ
  Mã SP: HM3180
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Jean Nữ

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  16

 • Quần Tây Mother
  Mã SP: HM3179
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Mother

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  4

 • Quần Baggy
  Mã SP: HM3178
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Baggy

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  12

 • Quần Big Sale
  Mã SP: HM3177
  Từ 5 đến 10: 20.000đ Từ 11 đến 50: 17.000đ Từ 51 đến 100: 15.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Big Sale

  Giá lẻ: 40.000đ
  Giá sỉ: 20.000đ
  8

 • Quần Sale
  Mã SP: HM3176
  Từ 5 đến 10: 40.000đ Từ 11 đến 50: 37.000đ Từ 51 đến 100: 35.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Sale

  Giá lẻ: 80.000đ
  Giá sỉ: 40.000đ
  453

 • Áo Sơ Mi Nữ
  Mã SP: HM3175
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Nữ

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  38

 • Quần Giả Jean Sale
  Mã SP: HM3174
  Từ 5 đến 10: 129.000đ Từ 11 đến 50: 126.000đ Từ 51 đến 100: 124.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Giả Jean Sale

  Giá lẻ: 258.000đ
  Giá sỉ: 129.000đ
  4

 • Chân Váy Sale
  Mã SP: HM3173
  Từ 5 đến 10: 40.000đ Từ 11 đến 50: 37.000đ Từ 51 đến 100: 35.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Sale

  Giá lẻ: 80.000đ
  Giá sỉ: 40.000đ
  904

 • Quần Kaki Nữ
  Mã SP: HM3172
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Kaki Nữ

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  42

 • Quần Nữ Sale
  Mã SP: HM3171
  Từ 5 đến 10: 99.000đ Từ 11 đến 50: 96.000đ Từ 51 đến 100: 94.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Nữ Sale

  Giá lẻ: 198.000đ
  Giá sỉ: 99.000đ
  17

 • Áo Thun Thái
  Mã SP: HM3170
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Thái

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  25

 • Đầm Cao Cấp
  Mã SP: HM3169
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cao Cấp

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  67

 • Set Bộ Lanh Sale
  Mã SP: HM3168
  Từ 5 đến 10: 69.000đ Từ 11 đến 50: 66.000đ Từ 51 đến 100: 64.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Lanh Sale

  Giá lẻ: 138.000đ
  Giá sỉ: 69.000đ
  41

 • Áo Thun Nam Sale 01
  Mã SP: HM3167
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Sale 01

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  67

 • Áo Khoác Nữ Sale
  Mã SP: HM3166
  Từ 5 đến 10: 159.000đ Từ 11 đến 50: 156.000đ Từ 51 đến 100: 154.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Nữ Sale

  Giá lẻ: 318.000đ
  Giá sỉ: 159.000đ
  3

 • Chân Váy Jean 02
  Mã SP: HM3165
  Từ 5 đến 10: 79.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Jean 02

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 79.000đ
  5

 • Chân Váy Jean 01
  Mã SP: HM3164
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Jean 01

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  19

Xem thêm
Haymuasi.com xưởng sản xuất, nhà cung cấp quần áo giá sỉ trên toàn quốc các sản phẩm về đồ bộ, áo thun, áo khoác, đầm váy, áo sơ mi, quần jean, đồng phục...
Với hệ thống một chuỗi xưởng may quần áo trải đều trên các khu vực, quận huyện của Hồ Chí Minh. Mỗi xưởng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khu vực, để đảm bảo nhanh nhất và thuận tiện nhất đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Mục tiêu trở thành nhà sản xuất & phân phối hàng đầu tại Việt Nam cả về số lượng và chất lượng của các mặt hàng quần áo thời trang, chúng tôi luôn đưa ra những sản phẩm thời trang chất lượng nhất để xứng đáng với khẩu hiệu Haymuasi.com “Nơi Bạn Đặt Niềm Tin”.