797 sản phẩm
 • Đầm Cát Hàn 01
  Mã SP: HM2952
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cát Hàn 01

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  25

 • Áo Thun Sọc
  Mã SP: HM2951
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Sọc

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  12

 • Set Bộ Cát
  Mã SP: HM2950
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Cát

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  44

 • Set Bộ 3 Trong 1
  Mã SP: HM2949
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ 3 Trong 1

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  4

 • Áo Thun Nam 01
  Mã SP: HM2948
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam 01

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  67

 • MAXI NỮ
  Mã SP: HM2947
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  MAXI NỮ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  16

 • Set Ống Rộng 01
  Mã SP: HM2946
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Ống Rộng 01

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  16

 • Đầm Cao Cấp 1
  Mã SP: HM2945
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cao Cấp 1

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  76

 • Quần Legging Nữ 01
  Mã SP: HM2944
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Legging Nữ 01

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  5

 • Áo Thun Sale
  Mã SP: HM2943
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  38

 • Đồ Kiện Sỉ
  Mã SP: HM2942
  Từ 5 đến 10: 30.000đ Từ 11 đến 50: 27.000đ Từ 51 đến 100: 25.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Kiện Sỉ

  Giá lẻ: 60.000đ
  Giá sỉ: 30.000đ
  127

 • Áo Sơ Mi Nam
  Mã SP: HM2941
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Nam

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  3

 • Đầm Cát Hàn
  Mã SP: HM2940
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cát Hàn

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  776

 • Áo Thun Thái Sale
  Mã SP: HM2939
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Thái Sale

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  12

 • Áo Thun Đính Đá Nữ
  Mã SP: HM2938
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Đính Đá Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  105

 • Short Kaki Nam
  Mã SP: HM2937
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Short Kaki Nam

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  37

 • Set Cotton Đùi Nữ
  Mã SP: HM2936
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Cotton Đùi Nữ

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  114

 • Chân Váy Sale
  Mã SP: HM2935
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Sale

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  7

 • Hàng Kiện Sỉ 05
  Mã SP: ER005
  Từ 5 đến 10: 31.000đ Từ 11 đến 50: 28.000đ Từ 51 đến 100: 26.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Hàng Kiện Sỉ 05

  Giá lẻ: 62.000đ
  Giá sỉ: 31.000đ
  1

 • Hàng Kiện Sỉ 04
  Mã SP: ER004
  Từ 5 đến 10: 32.000đ Từ 11 đến 50: 29.000đ Từ 51 đến 100: 27.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Hàng Kiện Sỉ 04

  Giá lẻ: 64.000đ
  Giá sỉ: 32.000đ
  1

 • Hàng Kiện Sỉ 03
  Mã SP: ER003
  Từ 5 đến 10: 33.000đ Từ 11 đến 50: 30.000đ Từ 51 đến 100: 28.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Hàng Kiện Sỉ 03

  Giá lẻ: 66.000đ
  Giá sỉ: 33.000đ
  1311

 • Hàng Kiện Sỉ 02
  Mã SP: ER002
  Từ 5 đến 10: 34.000đ Từ 11 đến 50: 31.000đ Từ 51 đến 100: 29.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Hàng Kiện Sỉ 02

  Giá lẻ: 68.000đ
  Giá sỉ: 34.000đ
  1859

 • Hàng Kiện Sỉ 01
  Mã SP: ER001
  Từ 5 đến 10: 35.000đ Từ 11 đến 50: 32.000đ Từ 51 đến 100: 30.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Hàng Kiện Sỉ 01

  Giá lẻ: 70.000đ
  Giá sỉ: 35.000đ
  3754

 • Bộ Cotton Lửng
  Mã SP: HM2933
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Cotton Lửng

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  253

 • Áo Thun Kẻ Sọc
  Mã SP: HM2934
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Kẻ Sọc

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  42

 • Áo Thun Nam
  Mã SP: HM2932
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  245

 • Chân Váy Nữ
  Mã SP: HM2931
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  53

 • Quần Tây Nữ 02
  Mã SP: HM2930
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Nữ 02

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  39

 • Áo Sơ Mi Kiểu Nữ 01
  Mã SP: HM2929
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Kiểu Nữ 01

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  79

 • Set Bộ Lửng Nữ
  Mã SP: HM2928
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Lửng Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  180

 • Set Bộ Đùi Nữ
  Mã SP: HM2927
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Đùi Nữ

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  178

 • Áo Thun Nam Polo Nam
  Mã SP: HM2925
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Polo Nam

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  61

 • Áo Thun Nam Polo Nữ
  Mã SP: HM2926
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Polo Nữ

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  88

 • Legging Nạm Đá
  Mã SP: HM2924
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Legging Nạm Đá

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  223

 • Áo Sơ Mi Kiểu Nữ
  Mã SP: HM2923
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Kiểu Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  48

 • Cotton Lửng Nữ
  Mã SP: HM2920
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Cotton Lửng Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  142

 • Quần Kaki Nam
  Mã SP: HM2919
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Kaki Nam

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  83

 • Quần Đùi Kaki Nam
  Mã SP: HM2918
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Đùi Kaki Nam

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  82

 • Quần Tây Lửng Nữ
  Mã SP: HM2917
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Lửng Nữ

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  83

 • Áo Khoác Nắng
  Mã SP: HM2916
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Nắng

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  667

 • Cotton Đùi
  Mã SP: HM2915
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Cotton Đùi

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  220

 • Jum Nữ Dài
  Mã SP: HM2922
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum Nữ Dài

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  173

 • Quần Tây Công Sở Nữ
  Mã SP: HM2921
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Công Sở Nữ

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  90

 • Áo Khoác Bố
  Mã SP: HM2914
  Từ 5 đến 10: 280.000đ Từ 11 đến 50: 277.000đ Từ 51 đến 100: 275.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Bố

  Giá lẻ: 560.000đ
  Giá sỉ: 280.000đ
  1

 • Áo Khoac Kaki
  Mã SP: HM2913
  Từ 5 đến 10: 250.000đ Từ 11 đến 50: 247.000đ Từ 51 đến 100: 245.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoac Kaki

  Giá lẻ: 500.000đ
  Giá sỉ: 250.000đ
  3

 • Quần Legging Nữ Big Sale
  Mã SP: HM2911
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Legging Nữ Big Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  119

 • Quần Short Nam Sale
  Mã SP: HM2910
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Short Nam Sale

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  19

 • Áo Da Nam
  Mã SP: HM2909
  Từ 5 đến 10: 350.000đ Từ 11 đến 50: 347.000đ Từ 51 đến 100: 345.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Da Nam

  Giá lẻ: 700.000đ
  Giá sỉ: 350.000đ
  13

Xem thêm
Bạn đang muốn kinh doanh thời trang nữ, đang tìm nguồn lấy hàng

thoi trang nu gia si

chất lượng cao? Vậy thì bạn đến đúng địa chỉ rồi nhé! Haymuasi.com chúng tôi chuyên cắt, may sản xuất hàng

thời trang nữ giá sỉ

, cam kết giá rẻ nhất thị trường với chất lượng siêu việt, cam kết đổi trả trong vòng 14 ngày nếu hàng lỗi do kỹ thuật và đặc biệt hơn là chúng tôi đang có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng ở TPHCM muốn đặt các mặt hàng

thoi trang nu gia si tphcm

, sẽ được chúng tôi giao hàng tận nơi với giá sỉ tận gốc. Ngoài ra sẽ có phần chiết khấu cao cho khách hàng đến trực tiếp xưởng để mua sản phẩm với đơn hàng giá trị cao. Hiện nay đại lý

bán sỉ quần áo thời trang nữ

của haymuasi.com đã có mặt toàn quốc, đặc biệt là khu vực TPHCM và Hà Nội được phủ rộng khắp, với đội ngủ tư vấn nhiệt tình, luôn luôn làm Khách hàng vừa lòng. Chúng tôi tự tin có nhiều sản phẩm, mẫu mã đẹp mắt, phù hợp với xu hướng trời trang HOT nhất hiện nay, quý khách không phải lo không có mẫu để lựa chọn nhé! Sắp tới, bạn dự định mở Shop thời trang nữ hoặc muốn làm đại lý

chuyên sỉ thời trang nữ

thì nhớ haymuasi.com nhé, chúng tôi

chuyên sỉ thời trang nữ tphcm

là toàn quốc. Liên hệ Hotline: 0987 122 565 để được tư vấn mở

shop thoi trang nu gia si

và nhận ưu đãi lấy hàng giá sỉ cực SOCK tại xưởng haymuasi.com