1005 sản phẩm
 • Sét Bộ Đùi Adidas
  Mã SP: HM000556
  Từ 5 đến 10: 119.000đ Từ 11 đến 50: 116.000đ Từ 51 đến 100: 114.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Sét Bộ Đùi Adidas

  Giá lẻ: 238.000đ
  Giá sỉ: 119.000đ
  98

 • ÁO Khoác Chống Nắng Nữ
  Mã SP: SP000265
  Từ 5 đến 10: 195.000đ Từ 11 đến 50: 192.000đ Từ 51 đến 100: 190.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  ÁO Khoác Chống Nắng Nữ

  Giá lẻ: 390.000đ
  Giá sỉ: 195.000đ
  211

 • Áo Thun Livin Cool
  Mã SP: SP000555
  Từ 5 đến 10: 115.000đ Từ 11 đến 50: 112.000đ Từ 51 đến 100: 110.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Livin Cool

  Giá lẻ: 230.000đ
  Giá sỉ: 115.000đ
  168

 • Áo Thun Camo Nữ
  Mã SP: SP000545
  Từ 5 đến 10: 145.000đ Từ 11 đến 50: 142.000đ Từ 51 đến 100: 140.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Camo Nữ

  Giá lẻ: 290.000đ
  Giá sỉ: 145.000đ
  168

 • Áo Khoác Jean Nữ
  Mã SP: SP000278
  Từ 5 đến 10: 195.000đ Từ 11 đến 50: 192.000đ Từ 51 đến 100: 190.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Jean Nữ

  Giá lẻ: 390.000đ
  Giá sỉ: 195.000đ
  154

 • Áo Thun Nữ Cá Tính
  Mã SP: SP000546
  Từ 5 đến 10: 145.000đ Từ 11 đến 50: 142.000đ Từ 51 đến 100: 140.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nữ Cá Tính

  Giá lẻ: 290.000đ
  Giá sỉ: 145.000đ
  1

 • Áo Len
  Mã SP: HM3199
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  9

 • Áo Da Bé
  Mã SP: HM3198
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Da Bé

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  3

 • Áo Khoác Nữ
  Mã SP: HM3197
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Nữ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  2

 • Bộ Lanh
  Mã SP: HM3196
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Lanh

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  11

 • Áo Khoác Bé
  Mã SP: HM3195
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  13

 • Áo thun bé
  Mã SP: HM3194
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo thun bé

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  2

 • Quần Đùi Bé
  Mã SP: HM3193
  Từ 5 đến 10: 33.000đ Từ 11 đến 50: 30.000đ Từ 51 đến 100: 28.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Đùi Bé

  Giá lẻ: 66.000đ
  Giá sỉ: 33.000đ
  7

 • Quần Tất Bé
  Mã SP: HM3192
  Từ 5 đến 10: 20.000đ Từ 11 đến 50: 17.000đ Từ 51 đến 100: 15.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tất Bé

  Giá lẻ: 40.000đ
  Giá sỉ: 20.000đ
  7

 • Chân Váy Jean
  Mã SP: HM3191
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Jean

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  21

 • Áo Sơ Mi
  Mã SP: HM3190
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  22

 • Quần Tây
  Mã SP: HM3189
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  38

 • Áo Khoác Da
  Mã SP: HM3188
  Từ 5 đến 10: 200.000đ Từ 11 đến 50: 197.000đ Từ 51 đến 100: 195.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Da

  Giá lẻ: 400.000đ
  Giá sỉ: 200.000đ
  5

 • Áo Thun Nam Sale 04
  Mã SP: HM3187
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Sale 04

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  25

 • Áo Thun Nữ Sale
  Mã SP: HM3186
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nữ Sale

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  27

 • Set Bộ Cotton Đùi
  Mã SP: HM3185
  Từ 5 đến 10: 39.000đ Từ 11 đến 50: 36.000đ Từ 51 đến 100: 34.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Cotton Đùi

  Giá lẻ: 78.000đ
  Giá sỉ: 39.000đ
  253

 • Áo Sơ Mi Sale
  Mã SP: HM3184
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  39

 • Set Bộ Lanh Sale 01
  Mã SP: HM3183
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Lanh Sale 01

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  16

 • Áo Thun Nam Sale 03
  Mã SP: HM3182
  Từ 5 đến 10: 59.000đ Từ 11 đến 50: 56.000đ Từ 51 đến 100: 54.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Sale 03

  Giá lẻ: 118.000đ
  Giá sỉ: 59.000đ
  26

 • Đầm Big Sale
  Mã SP: HM3181
  Từ 5 đến 10: 39.000đ Từ 11 đến 50: 36.000đ Từ 51 đến 100: 34.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Big Sale

  Giá lẻ: 78.000đ
  Giá sỉ: 39.000đ
  69

 • Váy Jean Nữ
  Mã SP: HM3180
  Từ 5 đến 10: 110.000đ Từ 11 đến 50: 107.000đ Từ 51 đến 100: 105.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Jean Nữ

  Giá lẻ: 220.000đ
  Giá sỉ: 110.000đ
  16

 • Quần Tây Mother
  Mã SP: HM3179
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Mother

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  4

 • Quần Baggy
  Mã SP: HM3178
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Baggy

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  12

 • Quần Big Sale
  Mã SP: HM3177
  Từ 5 đến 10: 20.000đ Từ 11 đến 50: 17.000đ Từ 51 đến 100: 15.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Big Sale

  Giá lẻ: 40.000đ
  Giá sỉ: 20.000đ
  8

 • Quần Sale
  Mã SP: HM3176
  Từ 5 đến 10: 40.000đ Từ 11 đến 50: 37.000đ Từ 51 đến 100: 35.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Sale

  Giá lẻ: 80.000đ
  Giá sỉ: 40.000đ
  453

 • Áo Sơ Mi Nữ
  Mã SP: HM3175
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Sơ Mi Nữ

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  38

 • Quần Giả Jean Sale
  Mã SP: HM3174
  Từ 5 đến 10: 129.000đ Từ 11 đến 50: 126.000đ Từ 51 đến 100: 124.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Giả Jean Sale

  Giá lẻ: 258.000đ
  Giá sỉ: 129.000đ
  4

 • Chân Váy Sale
  Mã SP: HM3173
  Từ 5 đến 10: 40.000đ Từ 11 đến 50: 37.000đ Từ 51 đến 100: 35.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Sale

  Giá lẻ: 80.000đ
  Giá sỉ: 40.000đ
  904

 • Quần Kaki Nữ
  Mã SP: HM3172
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Kaki Nữ

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  42

 • Quần Nữ Sale
  Mã SP: HM3171
  Từ 5 đến 10: 99.000đ Từ 11 đến 50: 96.000đ Từ 51 đến 100: 94.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Nữ Sale

  Giá lẻ: 198.000đ
  Giá sỉ: 99.000đ
  17

 • Áo Thun Thái
  Mã SP: HM3170
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Thái

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  25

 • Đầm Cao Cấp
  Mã SP: HM3169
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Cao Cấp

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  67

 • Set Bộ Lanh Sale
  Mã SP: HM3168
  Từ 5 đến 10: 69.000đ Từ 11 đến 50: 66.000đ Từ 51 đến 100: 64.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Set Bộ Lanh Sale

  Giá lẻ: 138.000đ
  Giá sỉ: 69.000đ
  41

 • Áo Thun Nam Sale 01
  Mã SP: HM3167
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam Sale 01

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  67

 • Áo Khoác Nữ Sale
  Mã SP: HM3166
  Từ 5 đến 10: 159.000đ Từ 11 đến 50: 156.000đ Từ 51 đến 100: 154.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Nữ Sale

  Giá lẻ: 318.000đ
  Giá sỉ: 159.000đ
  3

 • Chân Váy Jean 02
  Mã SP: HM3165
  Từ 5 đến 10: 79.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Jean 02

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 79.000đ
  5

 • Chân Váy Jean 01
  Mã SP: HM3164
  Từ 5 đến 10: 67.000đ Từ 11 đến 50: 64.000đ Từ 51 đến 100: 62.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Jean 01

  Giá lẻ: 134.000đ
  Giá sỉ: 67.000đ
  19

 • Bộ Cotton
  Mã SP: HM3163
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Cotton

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  410

 • Váy Công Sở 01
  Mã SP: HM3162
  Từ 5 đến 10: 30.000đ Từ 11 đến 50: 27.000đ Từ 51 đến 100: 25.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Công Sở 01

  Giá lẻ: 60.000đ
  Giá sỉ: 30.000đ
  26

 • Quần Tây Nữ Sale 01
  Mã SP: HM3161
  Từ 5 đến 10: 30.000đ Từ 11 đến 50: 27.000đ Từ 51 đến 100: 25.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Nữ Sale 01

  Giá lẻ: 60.000đ
  Giá sỉ: 30.000đ
  136

 • Chân Váy Nữ Quảng Châu
  Mã SP: HM3160
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy Nữ Quảng Châu

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  9

 • Quần Tây
  Mã SP: HM3158
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  21

 • Quần Tây
  Mã SP: HM3157
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  14

Xem thêm
Bạn đang muốn kinh doanh thời trang nữ, đang tìm nguồn lấy hàng

thoi trang nu gia si

chất lượng cao? Vậy thì bạn đến đúng địa chỉ rồi nhé! Haymuasi.com chúng tôi chuyên cắt, may sản xuất hàng

thời trang nữ giá sỉ

, cam kết giá rẻ nhất thị trường với chất lượng siêu việt, cam kết đổi trả trong vòng 14 ngày nếu hàng lỗi do kỹ thuật và đặc biệt hơn là chúng tôi đang có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng ở TPHCM muốn đặt các mặt hàng

thoi trang nu gia si tphcm

, sẽ được chúng tôi giao hàng tận nơi với giá sỉ tận gốc. Ngoài ra sẽ có phần chiết khấu cao cho khách hàng đến trực tiếp xưởng để mua sản phẩm với đơn hàng giá trị cao. Hiện nay đại lý

bán sỉ quần áo thời trang nữ

của haymuasi.com đã có mặt toàn quốc, đặc biệt là khu vực TPHCM và Hà Nội được phủ rộng khắp, với đội ngủ tư vấn nhiệt tình, luôn luôn làm Khách hàng vừa lòng. Chúng tôi tự tin có nhiều sản phẩm, mẫu mã đẹp mắt, phù hợp với xu hướng trời trang HOT nhất hiện nay, quý khách không phải lo không có mẫu để lựa chọn nhé! Sắp tới, bạn dự định mở Shop thời trang nữ hoặc muốn làm đại lý

chuyên sỉ thời trang nữ

thì nhớ haymuasi.com nhé, chúng tôi

chuyên sỉ thời trang nữ tphcm

là toàn quốc. Liên hệ Hotline: 0987 122 565 để được tư vấn mở

shop thoi trang nu gia si

và nhận ưu đãi lấy hàng giá sỉ cực SOCK tại xưởng haymuasi.com