458 sản phẩm
 • Áo Khoác Bé
  Mã SP: HM2613
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Bé

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  64

 • Áo Thun Bé Nam Nữ
  Mã SP: HM2612
  Từ 5 đến 10: 50.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Bé Nam Nữ

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 50.000đ
  35

 • Áo Thun Polo
  Mã SP: HM2611
  Từ 5 đến 10: 20.000đ Từ 11 đến 50: 17.000đ Từ 51 đến 100: 15.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Polo

  Giá lẻ: 40.000đ
  Giá sỉ: 20.000đ
  1864

 • Đồ Tổng Hợp BIG Sale
  Mã SP: HM2610
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Tổng Hợp BIG Sale

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  342

 • Quần jean Nữ Đính Đá
  Mã SP: HM2609
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần jean Nữ Đính Đá

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  39

 • Jum nữ
  Mã SP: HM2608
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jum nữ

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  20

 • Áo Thun Nữ
  Mã SP: HM2607
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nữ

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  229

 • Short Jean Nữ Trơn
  Mã SP: HM2605
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Short Jean Nữ Trơn

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  45

 • Áo Thun Bé Cổ Trụ
  Mã SP: HM2604
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 47.000đ Từ 51 đến 100: 45.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Bé Cổ Trụ

  Giá lẻ: 100.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  179

 • Công Sở Sale
  Mã SP: HM2603
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Công Sở Sale

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  15

 • Jean Nam Big Size
  Mã SP: HM2602
  Từ 5 đến 10: 160.000đ Từ 11 đến 50: 157.000đ Từ 51 đến 100: 155.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jean Nam Big Size

  Giá lẻ: 320.000đ
  Giá sỉ: 160.000đ
  19

 • Jean Short Thêu Hoa
  Mã SP: HM2601
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Jean Short Thêu Hoa

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  138

 • Đầm mẹ
  Mã SP: HM2600
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm mẹ

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  14

 • Thun Nam Big Size
  Mã SP: HM2606
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Thun Nam Big Size

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  88

 • Đầm Bé
  Mã SP: HM2599
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Bé

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  43

 • Quần Dài Jean Nam
  Mã SP: HM2598
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Dài Jean Nam

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  173

 • Áo Khoác Jean Nữ
  Mã SP: HM2597
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Jean Nữ

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  17

 • ÁO Sơ Mi Nữ Sale
  Mã SP: HM2596
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  ÁO Sơ Mi Nữ Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  71

 • Quần Đùi Jean Nữ
  Mã SP: HM2595
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Đùi Jean Nữ

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  33

 • Áo Khoác Sale
  Mã SP: HM2594
  Từ 5 đến 10: 60.000đ Từ 11 đến 50: 57.000đ Từ 51 đến 100: 55.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Sale

  Giá lẻ: 120.000đ
  Giá sỉ: 60.000đ
  958

 • Quần Jean Nữ
  Mã SP: HM2593
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nữ

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  393

 • Đàm Bông Hồng
  Mã SP: HM2592
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đàm Bông Hồng

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  122

 • Đồ Bộ Ngắn Tay giảm Giá
  Mã SP: HM2591
  Từ 5 đến 10: 85.000đ Từ 11 đến 50: 82.000đ Từ 51 đến 100: 80.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đồ Bộ Ngắn Tay giảm Giá

  Giá lẻ: 170.000đ
  Giá sỉ: 85.000đ
  120

 • Đầm Mẹ
  Mã SP: HM2573
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Mẹ

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  64

 • Bộ Bay Ông Rộng
  Mã SP: HM2589
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Bay Ông Rộng

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  521

 • Quần Jean Nam
  Mã SP: HM2588
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Jean Nam

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  12

 • Áo Thun Nam
  Mã SP: HM2587
  Từ 5 đến 10: 70.000đ Từ 11 đến 50: 67.000đ Từ 51 đến 100: 65.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Thun Nam

  Giá lẻ: 140.000đ
  Giá sỉ: 70.000đ
  442

 • Bộ Dài Dài Tay
  Mã SP: HM2586
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Dài Dài Tay

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  157

 • Bộ Dài Ngắn Tay
  Mã SP: HM2585
  Từ 5 đến 10: 90.000đ Từ 11 đến 50: 87.000đ Từ 51 đến 100: 85.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Bộ Dài Ngắn Tay

  Giá lẻ: 180.000đ
  Giá sỉ: 90.000đ
  58

 • Đầm Hồng
  Mã SP: HM2584
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Hồng

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  62

 • Quần KaKi Dài Nam
  Mã SP: HM2583
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần KaKi Dài Nam

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  174

 • Sơ Mi Nam
  Mã SP: HM2582
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Sơ Mi Nam

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  224

 • Quần Short Nam
  Mã SP: HM2581
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Short Nam

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  153

 • Đầm Sơ Mi
  Mã SP: HM2580
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Sơ Mi

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  36

 • Áo Len
  Mã SP: HM2579
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Len

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  47

 • Áo Dạ
  Mã SP: HM2578
  Từ 5 đến 10: 500.000đ Từ 11 đến 50: 497.000đ Từ 51 đến 100: 495.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Dạ

  Giá lẻ: 1.000.000đ
  Giá sỉ: 500.000đ
  41

 • Quần Tây Nữ
  Mã SP: HM2570
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây Nữ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  27

 • Áo Khoác Blazer
  Mã SP: HM2569
  Từ 5 đến 10: 150.000đ Từ 11 đến 50: 147.000đ Từ 51 đến 100: 145.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Blazer

  Giá lẻ: 300.000đ
  Giá sỉ: 150.000đ
  72

 • Đầm Maxi
  Mã SP: HM2568
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Maxi

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  114

 • Áo sơ mi nữ
  Mã SP: HM2567
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo sơ mi nữ

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  242

 • Quần Tây
  Mã SP: HM2566
  Từ 5 đến 10: 120.000đ Từ 11 đến 50: 117.000đ Từ 51 đến 100: 115.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Quần Tây

  Giá lẻ: 240.000đ
  Giá sỉ: 120.000đ
  89

 • Chân Váy
  Mã SP: HM2565
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Chân Váy

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  100

 • Công Sở cao cấp
  Mã SP: HM2564
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Công Sở cao cấp

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  103

 • Váy Mẹ
  Mã SP: HM2563
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Mẹ

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  29

 • Váy Bé
  Mã SP: HM2562
  Từ 5 đến 10: 80.000đ Từ 11 đến 50: 77.000đ Từ 51 đến 100: 75.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Váy Bé

  Giá lẻ: 160.000đ
  Giá sỉ: 80.000đ
  141

 • Đầm Voan GIảm Giá
  Mã SP: HM2561
  Từ 5 đến 10: 100.000đ Từ 11 đến 50: 97.000đ Từ 51 đến 100: 95.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Đầm Voan GIảm Giá

  Giá lẻ: 200.000đ
  Giá sỉ: 100.000đ
  202

 • Công Sở Giảm Giá
  Mã SP: HM2560
  Từ 5 đến 10: 130.000đ Từ 11 đến 50: 127.000đ Từ 51 đến 100: 125.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Công Sở Giảm Giá

  Giá lẻ: 260.000đ
  Giá sỉ: 130.000đ
  55

 • Áo Khoác Giảm Giá
  Mã SP: HM2559
  Từ 5 đến 10: 140.000đ Từ 11 đến 50: 137.000đ Từ 51 đến 100: 135.000đ Trên 100: thương lượng Xem chi tiết

  Áo Khoác Giảm Giá

  Giá lẻ: 280.000đ
  Giá sỉ: 140.000đ
  48

Xem thêm
Bạn đang muốn kinh doanh thời trang nữ, đang tìm nguồn lấy hàng

thoi trang nu gia si

chất lượng cao? Vậy thì bạn đến đúng địa chỉ rồi nhé! Haymuasi.com chúng tôi chuyên cắt, may sản xuất hàng

thời trang nữ giá sỉ

, cam kết giá rẻ nhất thị trường với chất lượng siêu việt, cam kết đổi trả trong vòng 14 ngày nếu hàng lỗi do kỹ thuật và đặc biệt hơn là chúng tôi đang có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng ở TPHCM muốn đặt các mặt hàng

thoi trang nu gia si tphcm

, sẽ được chúng tôi giao hàng tận nơi với giá sỉ tận gốc. Ngoài ra sẽ có phần chiết khấu cao cho khách hàng đến trực tiếp xưởng để mua sản phẩm với đơn hàng giá trị cao. Hiện nay đại lý

bán sỉ quần áo thời trang nữ

của haymuasi.com đã có mặt toàn quốc, đặc biệt là khu vực TPHCM và Hà Nội được phủ rộng khắp, với đội ngủ tư vấn nhiệt tình, luôn luôn làm Khách hàng vừa lòng. Chúng tôi tự tin có nhiều sản phẩm, mẫu mã đẹp mắt, phù hợp với xu hướng trời trang HOT nhất hiện nay, quý khách không phải lo không có mẫu để lựa chọn nhé! Sắp tới, bạn dự định mở Shop thời trang nữ hoặc muốn làm đại lý

chuyên sỉ thời trang nữ

thì nhớ haymuasi.com nhé, chúng tôi

chuyên sỉ thời trang nữ tphcm

là toàn quốc. Liên hệ Hotline: 0987 122 565 để được tư vấn mở

shop thoi trang nu gia si

và nhận ưu đãi lấy hàng giá sỉ cực SOCK tại xưởng haymuasi.com